Chổi quét robot Liectroux B6009

150.000

  • Số lượng: gồm 2 chổi cạnh
  • Sử dụng cho robot hút bụi Liectroux B6009
  • Chu kỳ thay thế: 6 tháng một lần.