Màng lọc HEPA robot Liectroux ZK901

100.000

  • Sử dụng với robot hút bụi Liectroux ZK901
  • Chu kỳ thay thế: 3 tháng một lần
  • Số lượng: 1 màng lọc

100000

Màng lọc HEPA robot Liectroux ZK901

Trong kho