Màng lọc HEPA robot Liectroux B6009

100.000

  • Số lượng: 1 tấm lọc HEPA
  • Sử dụng với robot hút bụi Liectroux B6009
  • Chu kỳ thay thế: ba tháng một lần.

100000

Màng lọc HEPA robot Liectroux B6009

Trong kho