Màng lọc HEPA robot Liectroux XR500

100.000

  • Số lượng: 1 tấm lọc HEPA
  • Sử dụng với robot hút bụi Liectroux XR500
  • Chu kỳ thay thế: 3 tháng một lần.

100000

Màng lọc HEPA robot Liectroux XR500

Trong kho