Chổi lùa quét cạnh Ecovacs DNxx, T5, Neo, T9, N8, T8 aivi, plus

150.000

  • Sử dụng cho các sản phẩm robot Ecovacs Deebot DN33, DN320, DN39, DN36, DN55, DN520, T5 Hero, T5 Max, Neo, T9, N8, T8 aivi, plus, power
  • Sản phẩm gồm 2 chổi màu xanh + đỏ
  • Chất liệu: Nhựa plastic

150000

Chổi lùa quét cạnh Ecovacs DNxx, T5, Neo, T9, N8, T8 aivi, plus

Trong kho