Bộ 2 chổi quét robot Liectroux C30B

110.000

  • Số lượng: gồm 2 chổi cạnh dùng cho 2 bên robot
  • Sử dụng cho robot Liectroux C30B
  • Chu kỳ thay thế: 6 tháng một lần.

110000

Bộ 2 chổi quét robot Liectroux C30B

Trong kho