Chổi xoắn Robot Ecovacs Deebot DNxx/ Tx/ N8/ Ozmo 9xx

250.000

  • Sản phẩm gồm 1 chổi xoắn chuyên dụng cho robot Ecovacs Deebot DN33/ DN320/ DN36/ DN39/ DN55/ DN520/ T5 Hero/ T5 max/ T5 Power/ T5 Neo/ T8 Aivi/ T8 Max/ T8 Power/ T8 Aivi Plus/ N8/ N5/ Ozmo 900/ Ozmo 920/ Ozmo 950.
  • Chu kỳ thay thế: 6 tháng/ lần

250000

Chổi xoắn Robot Ecovacs Deebot DNxx/ Tx/ N8/ Ozmo 9xx

Trong kho