Màng lọc HEPA robot Liectroux F5Pro

100.000

  • Số lượng: 1 tấm lọc HEPA
  • Sử dụng với robot hút bụi Liectroux F5Pro
  • Chu kỳ thay thế: 3 tháng một lần.

100000

Màng lọc HEPA robot Liectroux F5Pro

Trong kho