Màng lọc HEPA robot Liectroux M200

100.000

  • Số lượng: 1 tấm lọc HEPA
  • Sử dụng với robot hút bụi lau nhà Liectroux M200
  • Chu kỳ thay thế: 3 tháng một lần.

100000

Màng lọc HEPA robot Liectroux M200

Trong kho