Chổi xoắn cho robot Liectroux ZK901

  • Chổi xoắn robot hút bụi Liectroux ZK901
  • Nhà cung cấp: Liectroux Đức

Mô tả

Phụ kiện: Chổi xoắn robot hút bụi Liectroux ZK901

  • Tên SP: V-shaped Roller Brush
  • Nhà cung cấp: Liectroux Đức
  • Sử dụng: Robot hút bụi Liectroux ZK901