Robot hút bụi lau nhà Xiaomi Roborock Gen 2

9.300.000 8.300.000

Robot hút bụi lau nhà Xiaomi Roborock Gen 2 với nhiều tính năng hấp dẫn như: vẽ bản đồ thông minh, tạo khu vực làm sạch riêng, tạo barie vô hình trên bản đồ,… giúp cho Xiaomi Roborock Gen 2 tạo ra cơn sốc với thị trường Robot thông minh ở mức giá hấp dẫn 599$.