Aptomat thông minh HXDB01-WG

5.500.000

  • Điện áp: AC165 ~ 285V; DC15 ~ 95V
  • Nhiệt độ môi trường: -40 ~ 70°C
  • Chế độ làm việc: Chế độ truyền tải trong suốt, chế độ HTTPD; chế độ UDC
  • Giao thức mạng: TCP/DNS/HTTP/FTP
  • Các dải tần được hỗ trợ: FDD – LTE (Unicom 4GλTD – LTE (di động 4G); FDD – LTE (viễn thông 4G)
  • RS485: 9600bps – 38400bps
  • Điện áp đầu ra: DC12V; 3A
  • Số lượng thiết bị được kết nối: Có thể hỗ trợ 16 kênh thu
  • Tùy vào nguồn cung cấp điện có: AC230V và DC48V
  • Tùy vào phương tiện giao tiếp có: a ) 4G+RS485; b ) RJ45+RS485; c ) 4G+RJ45+RS485; d ) RS485+ RS485

5500000

Aptomat thông minh HXDB01-WG

Trong kho